irG-ingenieursbureau B.V.

Condities

Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens de standaardvoorwaarden van de RVOI-2001, 5e ongewijzigde druk; april 2003 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 29 juni 2001. De RVOI-2001 is te downloaden op http://www.hbadvies.nl/awm/downloads/RVOI-2001.pdf